مدرسه ای برای همه

آرمان «کلاس درس» که شریک آموزشی «آکادمی خان» در زبان فارسی است، فراهم کردن آموزش رایگان و باکیفیت تمامی یافته‌های علم برای همه‌ی فارسی‌زبانان است. ما قصد داریم به وسیله ویدیوهای کوتاه‌مدت آموزش در بالاترین سطح ممکن را برای همه و به طور یکسان فراهم کنیم.

ویدیوهای آموزشی

کتابخانه‌ی «کلاس درس» دارای بیش از ۴۲۰ ویدیوی آموزشی (و در حال افزایش) در موضوعات مختلف دبیرستانی و دانشگاهی است. برای اطلاع از آخرین ویدیوهای اضافه شده، اخبار کلاس درس و ارتباط مستقیم با ما به صفحه‌ی فیسبوک کلاس درس بپیوندید.
 آموزش مقطع دبیرستان و پیش‌دانشگاهی


الکتریسیته ساکن

الکتریسیته جاری

مغناطیس

القای الکترومغناطیسی

آزمایشگاه الکتریسیته و مغناطیسحرکت در یک بعد

حرکت در دو بعد

مکانیک نیوتونی

حرکت دایره ای

آزمایشگاه حرکت شناسیبردار‌ها

مقاطع مخروطی

ماتریس و دترمینان

دستگاه معادلات خطیتابع و خواص آن

حد توابع

پیوستگی

مشتق

کاربرد مشتقگراف و کاربردهای آن

نظریه اعداد

آموزش پیشرفته و دانشگاهی


بازی‌های ساده و تعادل نش

بازی‌های پویا

تعادل نش ترکیبی

مباحث منتخب در نظریه بازی‌ها