بایگانی دسته: آزمایشگاه الکتریسیته و مغناطیس

۰۷ – آزمایشگاه ژنراتور، ترانسفورمر و قانون القای فارادی

این یک آزمایشگاه خیلی گسترده است که به شما نحوه کارکرد یک ژنراتور و ترانسفورمر را یاد می‌دهد و در آن با سیملوله و قانون القای الکترومغناطیس فارادی بهتر آشنا می شوید. — اگر می‌خواهید پیش از کار با آزمایشگاه … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در آزمایشگاه الکتریسیته و مغناطیس, آزمایشگاه و شبیه‌سازی, فیزیک, فیزیک ۳ و آزمایشگاه | 2 پاسخ

۰۶ – آزمایشگاه قانون القای الکترومغناطیس فارادی

در این آزمایشگاه شما با حرکت یک آهنربا و تغییر شار یک حلقه، با قانون القای الکترومغناطیس فارادی آشنا می شوید. — اگر می‌خواهید پیش از کار با آزمایشگاه درس مربوط به آن را یاد بگیرید به این ویدیو مراجعه … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در آزمایشگاه الکتریسیته و مغناطیس, آزمایشگاه و شبیه‌سازی, فیزیک, فیزیک ۳ و آزمایشگاه | یک پاسخ

۰۵ – آزمایشگاه طراحی مدار

در این آزمایشگاه بسیار هیجان انگیز می‌توانید قطعات گوناگون یک مدار الکتریکی را در کنار هم قرار داده و با اتصال آنها به یکدیگر یک مدار الکتریکی تشکیل دهید. سپس با شبیه سازی مدار می‌توانید رفتار آن را مشاهده و … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در آزمایشگاه الکتریسیته و مغناطیس, آزمایشگاه و شبیه‌سازی, فیزیک, فیزیک ۳ و آزمایشگاه | 4 پاسخ

۰۴ – آزمایشگاه خازن

در این آزمایشگاه با خواص خازن آشنا می‌شویم. به طور مثال می‌توانیم اثر مساحت صفحه و فاصله دو صفحه خازن بر ظرفیت آن را اندازه بگیریم و یا اثر افزودن یک دی‌الکتریک به خازن را بررسی کنیم. همچنین با به … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در آزمایشگاه الکتریسیته و مغناطیس, آزمایشگاه و شبیه‌سازی, فیزیک, فیزیک ۳ و آزمایشگاه | 8 پاسخ

۰۳ – آزمایشگاه مقاومت رساناهای فلزی

این آزمایشگاه به شما کمک می‌کند تا اثر طول و جنس و مساحت سطح یک رسانای فلزی بر مقاومت آن را به شکلی ملموس یاد بگیرید. — اگر می‌خواهید پیش از کار با آزمایشگاه درس مربوط به آن را یاد … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در آزمایشگاه الکتریسیته و مغناطیس, آزمایشگاه و شبیه‌سازی, فیزیک, فیزیک ۳ و آزمایشگاه | یک پاسخ

۰۲ – آزمایشگاه قانون اهم

ارسال شده در آزمایشگاه الکتریسیته و مغناطیس, آزمایشگاه و شبیه‌سازی, فیزیک, فیزیک ۳ و آزمایشگاه | 4 پاسخ

۰۱ – آزمایشگاه میدان الکتریکی ناشی از بارهای الکتریکی

ارسال شده در آزمایشگاه الکتریسیته و مغناطیس, آزمایشگاه و شبیه‌سازی, فیزیک, فیزیک ۳ و آزمایشگاه | 6 پاسخ