بایگانی برچسب: s

۱۵ – مثال از دوران محورهای مختصات

در این ویدئو به حل یک مثال از دوران محورهای مختصات میپردازیم و نشان میدهیم چگونه باید معادله یک مقطع مخروطی را در دستگاه دوران یافته بازنویسی کنیم تا به فرم استاندارد تبدیل شود. * پیوند دانلود ویدیو

ارسال شده در ریاضی, مقاطع مخروطی, هندسه تحلیلی و جبر خطی, ویدیوهای رضا | برچسب‌شده , , | 3 پاسخ

۱۴ – دوران محورهای مختصات ۲

در این ویدئو به ادامه بحث در مورد دوران محورهای مختصات پرداخته و حالت کلی معادله مقاطع مخروطی دوران یافته را بدست می آوریم. علاوه براین روشی برای بدست آوردن زاویه دوران مقاطع مخروطی ارائه میدهیم. * پیوند دانلود ویدیو

ارسال شده در ریاضی, مقاطع مخروطی, هندسه تحلیلی و جبر خطی, ویدیوهای رضا | برچسب‌شده , , | یک پاسخ

۱۳ – دوران محورهای مختصات ۱

در این ویدئو بحث در مورد دوران محورهای مختصات را آغاز میکنیم و به عنوان یک مثال معادله هذلولی دوران یافته به اندازه ۴۵ درجه را بررسی میکنیم. * پیوند دانلود ویدیو  

ارسال شده در ریاضی, مقاطع مخروطی, هندسه تحلیلی و جبر خطی, ویدیوهای رضا | برچسب‌شده , , | 5 پاسخ

۱۲ – انتقال محورهای مختصات

در این ویدئو ضمن بحث در مورد انتقال محورهای مختصات، معادلات مقاطع مخروطی انتقال یافته با نقاط دلخواه در صفحه را بدست می آوریم. * پیوند دانلود ویدیو

ارسال شده در ریاضی, مقاطع مخروطی, هندسه تحلیلی و جبر خطی, ویدیوهای رضا | برچسب‌شده , , , | یک پاسخ

۱۱ – هذلولی ۳

در این ویدئو ضمن حل یک تمرین از صفحهٔ ۷۶ کتاب هندسهٔ تحلیلی و جبر خطّی مقطع پیش دانشگاهی، به بحث در مورد تبدیل کردن یک معادله به فرم استاندارد معادله هذلولی و همچنین رسم کردن آن می‌پردازیم. * پیوند … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در ریاضی, مقاطع مخروطی, هندسه تحلیلی و جبر خطی, ویدیوهای رضا | برچسب‌شده , , | 6 پاسخ

۱۰ – هذلولی ۲

در این ویدئو مجانب‌های هذلولی را تعریف کرده و روابط مربوط به آنها را بدست می‌آوریم. همچنین روشی‌ ساده برای رسم هذلولی را توضیح میدهیم. * پیوند دانلود ویدیو

ارسال شده در ریاضی, مقاطع مخروطی, هندسه تحلیلی و جبر خطی, ویدیوهای رضا | برچسب‌شده , , , | یک پاسخ

۰۹ – هذلولی ۱

در این جلسه معادله استاندارد هذلولی‌های افقی و عمودی که کانون‌های آنها نسبت به مبدأ مختصات متقارن هستند را بدست می‌آوریم. * پیوند دانلود ویدیو

ارسال شده در ریاضی, مقاطع مخروطی, هندسه تحلیلی و جبر خطی, ویدیوهای رضا | برچسب‌شده , , , | 4 پاسخ

۰۸ – سهمی ۲

در این جلسه به حل تمرین شمارهٔ ۴ از صفحهٔ ۷۰ کتاب هندسهٔ تحلیلی و جبر خطّی مقطع پیشدانشگاهی می‌پردازیم. * پیوند دانلود ویدیو

ارسال شده در ریاضی, مقاطع مخروطی, هندسه تحلیلی و جبر خطی, ویدیوهای رضا | برچسب‌شده , , , | 2 پاسخ

۰۷ – سهمی ۱

در این جلسه به آشنایی با معادله استاندارد سهمی های افقی و عمودی می پردازیم. * پیوند دانلود ویدیو

ارسال شده در ریاضی, مقاطع مخروطی, هندسه تحلیلی و جبر خطی, ویدیوهای رضا | برچسب‌شده , , , | 4 پاسخ

۰۶ – مثال از بیضی

.در این ویدئو به حل تمرین 4 از صفحه 64 کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی مقطع پیش دانشگاهی می پردازیم * پیوند دانلود ویدیو

ارسال شده در ریاضی, مقاطع مخروطی, هندسه تحلیلی و جبر خطی, ویدیوهای رضا | برچسب‌شده , , | یک پاسخ